Kirchgemeindeordnung, Geschäftsordnung, Behördenentschädigung

Kirchgemeindeordnung der Kirchgemeinde Flaachtal, Version 09.12.2015
Geschäftsordnung der Kirchgemeinde Flaachtal, Version 03.12.2019
Behördenentschädigung der Kirchgemeinde Flaachtal, Version Nov.-Dez. 2015

Kontakt

Reformierte Kirchgemeinde Flaachtal
Chloster 6
8415 Berg am Irchel
Tel052 318 16 13
E-Mailsekretariat@ref-flaachtal.ch

Informationen